Opći uvjeti online trgovine sportbaby.si pripremljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot-UPB2), temelje na preporukama GZS i međunarodnih kodova za             e-trgovinu.
Online trgovinom sportbaby.si (u daljnjem tekstu '' trgovina '' ili '' sportbaby.si '') upravlja Egir D.O.O, davatelj usluga e-poslovanja (u daljnjem tekstu "prodavatelj"). Nakon upisa u sportbaby.si, posjetitelji dobije korisničko ime, koje je jednako e-mail adresi i lozinku. Korisničko ime i lozinka korisnika nedvosmisleno povezuju sa unesenim podatkom. Registracijom, posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo na kupnju.
Opći uvjeti se odnose na rad sportbaby.si, prava korisnika i poslovni odnos između prodavatelja i kupca.

Online cijena

je cijena važeća za online kupnju u slučaju 100% plaćanja gotovinom ili akontacija po predračunu na bankovni račun.

Cijene
Online cijena vrijedi za sve člane sportbaby.si. Član Sportbaby.si postaje korisnik registracijom u online trgovinu sportbaby.si. Registracija je moguća i tijekom procesa kupnje.
Sve cijene su bez PDV-a u skladu sa stavkom 1. točke 94. Zakona o PDV-u.
Cijene su važeće u vrijeme dodjele ugovora i nemaju unaprijed određene važnosti.
Cijene vrijede u slučaju plaćanja navedenih metoda plaćanja pod gore navedenim uvjetima.
Unatoč velikim naporima da osiguramo najtočnije informacije, može se dogoditi da podatak o cijeni nije ispravan. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena artikla promjeni između obrade narudžbe, kupcu će se omogućiti odstup od kupnje, ali će također ponuditi rješenje, koje će ići na obostrano zadovoljstvo.
Kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca je sklopljen u trenutku kada prodavatelj potvrdi narudžbu (kupac dobiva e-mail sa statusom: Narudžba potvrđena). Od tog trenutka, sve cijene i ostali uvjeti su fiksne i vrijede za oba, davatelja i kupca.

Postupak kupnje
1. Narudžba primljena: nakon dodjele ugovora kupac je obaviješten putem e-maila da je narudžba prihvaćena. U ovom koraku kupac u roku od jednog sata ima mogućnost otkazati narudžbu. Kupac na internetskoj stranici prodavatelja uvijek ima dostupne informacije o stanju i sadržaju narudžbe.
2. Narudžba potvrđena: Ako kupac narudžbe ne povuče, narudžba ide na daljnju obradu. Kada prodavatelj narudžbu pregleda, provjeri dostupnost naručenih proizvoda i narudžbu potvrdi ili odbije sa razlogom. Prodavatelj može za provjeravanje podataka ili osiguranja točnosti dostave nazvati na kontaktni broj telefona kupca. Nakon potvrde narudžbe prodavatelja obavijesti kupca putem e-maila o predviđenom roku dostave. Ugovor za kupnju naručenih proizvoda između kupca i prodavatelja je u ovoj fazi definitivno sklopljen.
3. Roba otpremljena: prodavatelj u dogovoreno vrijeme pripremi robu, pošalje i o tome putem e-maila informira kupca. Prodavatelj u toj poruci obavijestiti kupca i o politici vraćanja robe, kome se može  obratiti u slučaju kašnjenja u isporuci i gdje se obratiti u slučaju pritužbe.

Pravo na odstupanje od kupnje, povrat robe

Potrošač ima pravo, u roku od 15 dana od dana preuzimanja robe, da tvrtku obavijesti  (na kontakt    e-mail adresu info@sportbaby.si) da se povlači iz ugovora bez da navede razlog za svoju odluku. Jedini trošak za potrošača u vezi s otkazom ugovora, je trošak povratka robe. Robu je potrebno vratiti prodavatelju u roku od 30 dana od obavijesti o povlačenju iz ugovora (kupnja).

Robu je potrebno vratiti neoštećenu i u istoj količini, osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljena ili je njena količina smanjena, bez krivnje potrošača.
Povrat plaćanja će se izvršiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primljene obavijesti o povlačenju. Povrat uplate izvedemo na kupčev bankovni račun.
Povratak primljene robe tvrtki za vrijeme povlačenja od ugovora smatra se poruka o povlačenju od ugovora.
Mogućnost povratka ne vrijedi, ako je potrošač otvorio sigurnosni pečat.

Garancija
Roba ima garanciju ako je tako navedeno na garancijskom listu ili na računu. Ovo jamstvo vrijedi ako se pridržavamo uputama na garanciji i uz predložen račun.
Garancijski rokovi  su navedeni na garancijskom listu ili na računu. Informacija o garanciji je navedena i na stranici sa predstavom artikla. Ako informacija o jamstvu nema, taj proizvod nema garancije ili u tom trenutku nije poznat. U tom slučaju, kupac može kontaktirati prodavatelja koji će pružiti informacije.

Dostava
Prodavatelj će proizvod ili usluga dostaviti u dogovorenom roku.
Ugovorni partner za dostavu pošte je Pošta Slovenije ili tvrtka DPD, ali si prodavatelj zadržava pravo izabrati neku drugu dostavnu tvrtku, ako time može ugovor biti dovršen učinkovitije.